Vad är ett GLN-nummer egentligen?

Om du arbetat inom transport och logistik känner du säkert till begreppet GLN-nummer. Men vad är ett GLN-nummer egentligen, och varför använder man GLN? 

Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln. 

Vad är ett GLN-nummer?

Ett GLN-nummer (Global Location Number) är ett lokaliseringsnummer som används av företag för att de ska kunna identifiera platser inom försörjningskedjan.

Dessa platser inkluderar bland annat:

 • Fysiska platser, till exempel en lastkaj eller ett lager.
 • Funktionella platser, till exempel en fakturamottagare.
 • Juridiska platser, till exempel ett företag eller en myndighet.
 • Digitala platser, till exempel ett IT-system.

Värt att notera är att GLN-ID och GLN-nummer är exakt samma sak.  

6 exempel på organisationer/branscher som använder GLN-nummer

 1. Dagligvaruhandeln.
 2. Sjukhus.
 3. Detaljhandeln.
 4. Marknadsplatser såsom E-butiker.
 5. Foodservice-företag.
 6. Företag inom transport och logistik.

Läs mer: Så gör du för att ta emot pengar från utlandet

5 fördelar med GLN-nummer

 1. Informationsflödet förbättras och effektiviseras.
 2. Allt ifrån produkter till fakturor hamnar på rätt ställe.
 3. Företag för bättre koll på sina varu- och informationsflöden.
 4. Företag sparar tid då antalet fel i försörjningskedjan minskar.
 5. Spårbarheten blir bättre i hela försörjningskedjan.

3 sätt GLN-nummer kan användas

1. GLN-numret kan identifiera företag

Numret kan användas för att identifiera företag som arbetar inom e-handel. Upphandlare kan således kräva att leverantörer har ett lokaliseringsnummer så att upphandlaren kan spåra leveranserna. 

2. GLN-numret kan skapa streckkoder

Numret kan användas för att skapa streckkoder som kan identifieras med hjälp av enheter som är anslutna till systemet.

3. GLN-numret kan dela information

Numret kan användas för att bland annat kunder och företag ska kunna få information gällande var deras försändelser och paket finns i systemet.

Hur är ett GLN-nummer utformat?

Ett GLN-nummer består av 13 siffror. De första 9 siffrorna är ett företagsprefix som ska vara detsamma i alla GLN-nummer som du skapar för en specifik organisation. De nästkommande 3 siffrorna är ett löpnummer som du själv bestämmer.

Det är vanligt att använda sig av 001, 002, 003 osv. Den sista siffran är ett kontrollnummer som är datorgenererat och framräknat med hjälp av en kalkylator. 

Vad är en GLN-faktura?

En GLN-faktura är en faktura som innehåller ett GLN-nummer. GLN-fakturor används i regel av stora företag och kommuner, som i sin tur vill rikta e-fakturor mot en specifik avdelning. Mindre företag använder i princip aldrig sig av GLN-fakturor.

Lämna en kommentar