Vad är ett BIC numme?

Vad-ar-ett-BIC-nummer

BIC-kod, eller BIC-nummer står för Business Identifier Code och används tillsamman med IBAN-numret vid internationella överföringar. Internationella transaktioner mellan banker …

Read more