Vad är IBAN-nummer och Swift

Många som har fört över pengar till utländska konton och/eller har fått betalt av personer med utländska bankkonton känner säkert igen begreppen IBAN-nummer och Bic.

Men vad innebär de begreppen egentligen, och hur kommer begreppet Swift in i bilden?

Dessa frågor och fler besvarar vi i den här artikeln.

Vad är ett IBAN-nummer?

IBAN står för International Bank Account Number, och skapades för att transaktioner mellan konton inom EU och EES skulle bli såväl säkrare som snabbare.

Även om IBAN-nummer inte används vid överföringar inom Sverige är det ett måste att uppge sitt IBAN-nummer vid betalningar inom EU och EES (de EES-länder som inte är fullvärdiga medlemmar i EU är idag Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz).

Värt att notera är att alla svenska bankkonton har ett IBAN-nummer, men det är sällan någon behöver använda det. För inrikesöverföringar används i stället clearingnummer samt kontonummer, och det systemet är lika säkert som IBAN.

Så är IBAN-numret uppbyggt

Detta är ett exempel på ett IBAN-nummer: SE45 6000 0000 0583 9825 7466

  • SE är en landskod som berättar att kontot är svenskt (SE45 6000 0000 0583 9825 7466).
  • De nästkommande två siffrorna är kontrollsiffror som är till för att upptäcka fel (SE45 6000 0000 0583 9825 7466).
  • De nästkommande tre sifforna är bankens ID-nummer. Handelsbanken har 600 och SEB är 500 för att nämna 2 exempel (SE45 6000 0000 0583 9825 7466).
  • De sista 17 siffrorna är ditt bankkontonummer (SE45 6000 0000 0583 9825 7466)

Värt att notera är att IBAN heter just IBAN på såväl svenska och engelska, så det finns ingen risk för språkförbistring.

Vad är Swift?

Swift var en internationell standard för att identifiera mottagarens bank vid internationella överföringar. Värt att notera är att Swift inte längre används, då Swift numera är ersatt av en ny standard vid namn BIC.

Lämna en kommentar