Alla Svenska banker och deras clearingnummer

Det finns några saker att tänka på när du letar efter en bank i Sverige. Den första är att alla banker har ett clearingnummer, vilket är ett fyrsiffrigt nummer som identifierar banken. Detta nummer används när man gör betalningar och överföringar mellan konton.

Den andra saken att notera är att svenska banker ofta delas in i två kategorier – kommersiella banker och sparbanker. Affärsbanker är de större och mer välkända bankerna, som SEB och Swedbank. Sparbanker är vanligtvis mindre, regionala banker.

Här finns en förteckning över alla svenska banker och deras clearingnummer:

– SEB: 7003

– Swedbank: 8002

– Nordea: 9001

– Handelsbanken: 6403

– Danske Bank: 1205

– Länsförsäkringar Bank: 5401

– ICA Banken: 5403

– Skandiabanken: 9400

– Sparbanken Syd: 7404

– Ålands Bank: 4602

– Nordax Bank: 3201

– BlueStep Finans: 3202

Om du letar efter en bank i Sverige kan du välja mellan dessa alternativ. Se till att undersöka varje enskilt alternativ noggrant innan du fattar ett beslut, eftersom varje bank har olika avgifter och policyer.

Vad är ett clearingnummer och varför används det?

Ett clearingnummer är ett fyrsiffrigt nummer som identifierar banken. Detta nummer används när man gör betalningar och överföringar mellan konton. Clearingnumret tilldelas av Bankgirot, den svenska föreningen för clearing av betalningar.

Syftet med clearingnumret är att säkerställa att betalningar skickas till rätt bank. Det gör också att det betalningar behandlas snabbt och effektivt.

När du gör en betalning måste du ange mottagarens banknamn och clearingnummer. Clearingnumret finns på mottagarens kontoutdrag eller på bankens webbplats.

Vad är BIC och har det något med clearingnummer att göra?

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera banker. Den är också känd som SWIFT-koden. BIC är en åtta- eller elvasiffrig kod som unikt identifierar en bank.

BIC används för att identifiera banken vid internationella betalningar. Clearingnumret används endast för inhemska betalningar inom Sverige.

Läs mer om BIC här.

Vad är skillnaden mellan clearingnummer och IBAN nummer?

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att identifiera bankkonton. Det används för både inhemska och internationella betalningar.

Ett IBAN består av upp till 34 tecken, inklusive landskod, kontonummer och kontrollsumma. Clearingnumret är endast fyra siffror långt och används endast för inhemska betalningar inom Sverige.
Läs mer om IBAN här.

Lämna en kommentar