Vad är en BIC-kod?

BIC-kod, eller BIC-nummer står för Business Identifier Code och används tillsamman med IBAN-numret vid internationella överföringar. Internationella transaktioner mellan banker …

Read more